Wilde bijen

Er bestaan in Nederland ongeveer 360 soorten bijen waarvan ongeveer de helft met uitsterven bedreigd worden.
Alle bijen, zowel honingbijen als wilde bijen bezoeken bloemen voor hun voedselvoorziening, nectar voor eigen voorzieningen en stuifmeel voor de larven. Wilde bijen hebben hun titel te danken aan het feit dat ze niet door de mens verzorgd worden.

Van sommige bijen zijn de angels niet lang genoeg om bij mensen door de huid heen te komen. Ze kunnen ons wel steken, maar we hebben er geen last van.
Hommels zijn grote bijen en hebben angels die wel groot genoeg zijn om door onze huid heen te prikken. En dat voelen we best! Dit geldt overigens alleen voor de koninginnen en de werksters. De mannetjeshommels hebben, net als alle andere mannetjesbijen, geen angel. Overigens zal een beklemd mannetje wel degelijk doen alsóf hij je gaat steken. Dan wiebelt hij dreigend met zijn kontje. Een schattige vertoning.

Hommels zijn hele rustige, aaibare bijen en zullen absoluut niet snel steken. Wanneer ze zich bedreigd voelen, zullen ze eerder wegvliegen dan in de aanval gaan.
Hieronder vind je een aantal van mijn favoriete wilde bijen met wat algemene informatie erbij.

                                                               

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 


                                                           

 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wil je meer te weten komen over wilde bijen dan raad ik je aan om te kijken en lezen op https://www.bestuivers.nl/bijenportretten

De Rosse Metselbij wordt ongeveer een centimeter groot en heeft een overwegend oranjerode kleur. De kop en poten zijn zwart. De rosse metselbij vertoont net als andere metselbijen een bijzondere vorm van broedzorg, waarbij de eieren worden beschermd en tevens worden voorzien van een voedselvoorraad.

De Sachembij nestelt in steile kanten van rivieroevers, afgravingen, dijkhellingen maar ook oude muren. Ze vliegen steeds dezelfde route, snelle vliegers die nu en dan even stilhangen om even te snoepen van de bloemen.

De grijsbruine beharing is lang en dicht.
Afmeting varieert tussen 14-16 mm.

Gehoornde metselbij is een solitaire vrij algemene bijensoort die haar nest in allerlei holle ruimtes maakt. Ze is dan ook gemakkelijk in bijenhotels aan te treffen.

Ze hebben zwarte beharing op de kop en het borststuk en fel oranje-rode beharing op het achterlijf. De vrouwtjes hebben twee gebogen hoorntjes op hun kop, vandaar de naam van de soort. Overigens hebben de vrouwtjes van de rosse metselbij deze hoorntjes ook.
Afmeting varieert tussen 10 tot 15 mm

Akkerhommel is de meest algemene hommel van Nederland, te herkennen aan de roodbruine haren op het borststuk en achterlijfspunt. Ze vliegt op meerdere soorten bloemen en nestelt op de grond tussen mos- en/of graspollen.

Herkenbaar aan oranje haren zowel op het borststuk als aan de punt van het achterlijf.

Achterlijf is zwart behaard, maar er zijn ook lichtere akkerhommels met grijze of oranje haren.
Een volgroeide kolonie van de akkerhommel bestaat uit zo'n 60 tot 200 werksters.
Afmeting varieert van 9-15 mm

De Aardhommel heeft haar nest in de grond en kan tot anderhalve meter diep liggen. Een volgroeide kolonie van de aardhommel bestaat uit zo'n 300 tot 600 werksters.
Deze bij heeft op het borststuk en achterlijf een okergele band en witte kont.
Afmeting varrieert tussen 11 en 17 mm.

.

De Tuinhommel bouwt haar nest op of net in de grond waar ze stukjes grashalmen gebruiken voor het maken van het nest. Maar ze nestelen ook graag in vogel- en muizennesten, stallen, schuren en zolders. Een volgroeide kolonie bestaat uit zo'n 50 tot 100 werksters.

Duidelijk herkenbaar aan de witte kont en twee citroengele strepen op het borststuk, niet te verwarren met de Aardhommel die maar een gele streep heeft over het borststuk.
Afmeting varieert van 11-18 mm.

De Stadsreus is GEEN bij of wesp, zoals veel mensen wel denken. Dit prachtbeest is niks anders dan een zweefvlieg. Doet geen mens kwaad, kan niet steken maar boezemt door zijn uiterlijk en afmeting (18-25 mm) nogal eens angst in. Als een volleerd koekkoek legt zij haar eitjes in het nest van de gewone wesp. Ze komen van april tot september regelmatig voor in het westen van Nederland. Dus zie je er een, schrik niet maar wees blij met zoveel moois in de natuur.