Honingbij weetjes

Wist u dat:

.. er van de bij, na de mens, het meest van alle levende dieren wetenschappelijk onderzoek is gedaan

.. bijen al 80-120 miljoen jaar rondvliegen op aarde, ze hebben dus samen met de dinosauriers geleefd

.. de individuele honingbij in de zomer maar een week of 6 leeft, en in de winter tot 6 maanden

.. de koningin 5 jaar oud kan worden
.. er wel tot 60.000 bijen in een bijenvolk kunnen leven

.. een bijenvolk ongeveer 50 kg stuifmeel (pollen) per jaar gebruikt

.. een bij ongeveer 3 kilo nectar moet halen voor het maken van 1 kilo honing

.. de nectar tot 80% ingedikt wordt door luchtverplaatsing d.m.v. in en voor de kast te slaan met de vleugels

.. de cel door de bijen pas gesloten wordt als deze vol is en er in de nectar een vochtpercentage is van minder dan 18%

.. een bij qua afstand 1 keer de wereld rond moet vliegen voor 1 kilo honing

.. de bij per keer 40 mg nectar vervoert, het totaal gewicht van een bij is dan 90 mg. Zij transporteert dus bijna de helft van haar lichaamsgewicht aan nectar naar haar volk

.. de koningin wel tot 2000 eitjes per dag kan leggen

.. een dar direct na het paren sterft

.. een bij tijdens de vlucht 200 keer per seconde met zijn vleugels slaat

.. een werksterbij tot ongeveer 40 km/uur kan vliegen

.. een werksterlarve 3 dagen gevoerd wordt met koninginnegelei en 3 dagen met een mengsel van honing en stuifmeel.

.. een koninginnelarve 6 dagen gevoerd wordt met koninginnegelei (royal jelly)

.. een dar geboren wordt uit een onbevrucht eitje

.. een dar niet beschikt over een angel en dus ook niet kan steken

.. een werkster en een koningin uit een bevrucht eitje geboren worden

.. bijen 5 ogen hebben

.. bijen hebben haren op de facetogen om stuifmeel van de oppervlakte te houden

.. bijen ruiken, proeven voelen en horen met hun voelsprieten, de antennes op het hoofd

.. een werksterbij gebruikt haar tong, kaak, voelsprieten maar ook haar voorpoten om te proeven

...de honingbij heeft ongeveer 300 smaaksensoren aan het uiteinde van de voelsprieten

.. bijen bepaalde dansjes gebruiken om te communiceren
.. bijen de cellen in de raat bouwen met de punt van de zeshoek naar boven en onder.

.. dertig procent van ons voedsel afhankelijk is van bestuiving door bijen

.. over de hele wereld 80 % van bloeiende planten bestoven wordt door insecten, daarvan weer 85% door honingbijen.

.. er slechts negen soorten honingbijen bestaan

.. de mens al 9000 jaar geleden honing gebruikte om er mede van de brouwen

-- er in Edinburgh een cafe-restaurant is die "The Beehive" heet en dat je daar heerlijk kunt eten.

.. bijen hun voedsel halen in een straal van ca 5 km rondom de bijenkast

.. honingbijen vliegen uit bij een 
temperatuur van ca. 10 graden C, hommels bij ca. 7 graden C

.. bladhoning bestaat uit de poep van bladluizen

.. het bestrijden van bladluizen heeft voor bijen nadelen: het gif heeft nadelige gevolgen voor bijen en voedingsbron verdwijnt

.. honingbijen met succes getraind worden om ziektes bij mensen op te sporen en om landmijnen te detecteren

.. angst voor bijensteken bij normaal gedrag niet nodig is, bijen steken uit zelfverdediging en gaan er aan dood
.. de bij een alarmgeur achter laat op de plek van de steek, dit dient als waarschuwing voor de andere bijen. Het is dus raadzaam de steekplek te maskeren door bijvoorbeeld in te wrijven met een plukje gras

.. bijen geïrriteerd raken door de geur van zweet, after-shave, parfum en alcohol

.. etc.