De Dar

Er is veel informatie terug te vinden over werksterbijen en koninginnen, De mannelijke bij, de dar is daarbij een ondergeschoven kindje.
De darren hebben eigenlijk best wel een fascinerend leven. Paring en dood liggen voor darren heel dicht bij elkaar...
 

Werksters bouwen, net naar de behoefte op dat moment, normale en wat grotere cellen. De normale cellen zijn voor bevruchte eitjes waar werksters uit voorkomen. De wat grotere cellen zijn voor de onbevruchte eitjes waar darren uit voorkomen. De koningin weet precies welk eitje in welke cel terecht moet komen.
De darren doorlopen in de cel hetzelfde proces als dat van de werksters. Alleen duurt de popstadium wat langer waardoor de totale duur ongeveer 24 dagen is.

Darren zijn de grotere bijen die rond kasten hangen. Andere verschillen zijn de veel grotere ogen met wel 8000 facetten, het dikkere, meer behaarde lijf en het hommelachtige geluid dat ze maken tijdens de vlucht. Verder hebben darren geen angel, kunnen dus ook niet steken.

 

De primaire focus voor darren is om te paren met een koningin.

Tijdens deze paringsactiviteit zullen honderden of zelfs duizenden mannelijke bijen strijden om te paren met een koningin. Ze vechten niet, het is gewoon een kwestie van wie het dichtstbij de koningin kan komen zal succesvol kunnen paren. Ongeveer 10-20 darren paren met een koningin tijdens haar paringsvlucht. Ze wachten 10-40 meter hoog in de verzamelplaats. Een koningin weet deze plek ook te vinden waardoor de paringsontmoeting kan plaatsvinden.
De hele bruidsvlucht duurt niet langer dan 30 minuten.

Er is wel nog een mysterieuze deel van het verhaal. Darren leven gemiddeld slechts 90 dagen en geen enkele (of zeer weinige) overleeft de wintermaanden. En toch zullen ze jaar na jaar (tot wel tien jaar of langer) terugkeren naar exact dezelfde paringsplaatsen. Het is een nog steeds onopgeloste mysterie hoe de "geheime locatie" doorgegeven wordt aan de darren die de volgende lente worden geboren.

De ejaculatie van een darrenbij is zo krachtig dat je blijkbaar een "ploffend" geluid kunt horen als zijn sperma achterin het lijf van de koningin wordt geblazen. Dat is een orgasme als geen ander! De dar trekt zijn buikspieren zo krachtig samen dat hij via deze druk zijn endophallus (het bijenequivalent van een penis) kan "opblazen". Terwijl hij ejaculeert, raakt de dar verlamd en maakt een soort achterwaartse salto en valt richting aarde. Dit is allemaal bereikt in 5 seconden of minder.
De dar sterft een snelle dood.

 

Darren zijn niet honkvast, ze nodigen zichzelf uit om ook andere bijenvolken te bezoeken. Ze brengen gedurende de lente en zomer de nachten door in de kast waar ze op dat moment zijn en vertrekken overdag regelmatig om een darrenverzamelplaats te bezoeken, in de hoop deel uit te maken van een paringsvlucht.

Darren hebben, in vergelijking met werksters een beperkte functie binnen de korf.
Ze worden vaak ook als nutteloos en ineffectief gezien en daar zit ergens wel wat in want 

ze maken niet schoon, bouwen geen honingraat, foerageren niet naar voedsel en zorgen niet voor de babybijen. Darren beschermen de korf niet tegen indringers. Darren zijn zelfs niet in staat om zichzelf te voeden, de honing wordt hen door de werksters aangereikt. 

Toch bieden darren wel iets essentieels voor de toekomst van het bijenvolk. Ze zorgen namelijk voor de genetische diversiteit.
Dit is een fundamentele vereiste voor elke succesvolle bijenvolk. De koningin paart met darren uit meerdere kolonies, wat de genetische pool vergroot. Hoe groter de genetische diversiteit van het door de koningin verzamelde sperma, hoe groter de overlevingskans van de kolonie.

 

Je zou denken dat de meeste darren sterven door seks, maar dat is niet het geval. In de herfst, wanneer foerageren schaars wordt, worden darren feitelijk overbodig, niet meer dan nog een mond om te voeden
zonder enige verdere tegenprestatie.
Die nutteloosheid en extra belasting voor het volk zien de werksters ook, ze gaan de darren uithongeren en daarmee verzwakken. Vervolgens worden ze begeleidt naar de uitgang van de korf en zonder pardon de kast uitgezet. Dit wordt ook wel de "darrenslacht" genoemd. Deze darren sterven door onderkoeling of verhongering.