De honingbijendans, ook wel bekend als de kwispeldans, is een vorm van communicatie die wordt uitgevoerd door werkbijen met andere leden van het bijvolk.
 

Wanneer, waarom en waar voeren honingbijen een dans uit?
 

Voor zover we weten, wordt de dans uitgevoerd om de locatie van een goede voedselbron (nectarrijke bloemen) of water te communiceren, en ook om de locatie van een mogelijk nieuw huis voor een zwerm te beschrijven.

Onderzoek suggereert dat individuele honingbijen ook een dans kunnen uitvoeren als ze door andere bijen willen worden verzorgd.
 

Bijendans om een voedselbron te vinden:

De rol van verzamelaar wordt vervuld door werkbijen van ongeveer 20 of meer dagen oud.
Als ze een geschikte nectarbron hebben gevonden, verzamelen ze die, keren terug en voeren een dans uit om andere bijen te vertellen over de locatie van het voedsel dat ze mee naar huis hebben genomen.
Deze dans vindt plaats in het nest, bovenop de raat. Hiermee wijzen ze op de aanwezigheid van deze nectarbron en rekruteren ze de minder ervaren haalbijen.

 

Bijendans om de locatie van water te communiceren:

Om verschillende redenen zullen een aantal werksterbijen het hele jaar door water moeten halen. Honingbijen die water vinden, zullen een dans gebruiken om de locatie over te brengen aan de andere bijen.

 

Bijendans om een potentiële nieuwe nestplaats te vinden:

Bij het zoeken naar een nieuwe verblijfplaats blijven de meeste bijen in de zwerm (in de vorm van een tros) rond een koningin, terwijl het zoeken naar mogelijke nestplaatsen wordt uitgevoerd door verkenningsbijen, dit zijn volwassen werkbijen.
Bij het vinden van een mogelijke locatie keren verkenningsbijen terug naar de zwerm en voeren een dans uit om de verblijfplaats door te geven.
Deze dans vindt eigenlijk plaats op de zwerm zelf. De verkenningshoningbij verplaatst zich over de andere bijen  op de buitenste laag van de zwerm terwijl ze de dans uitvoert om zo de positie van de locatie door te geven.


De vorm van de dans wordt bepaald door de afstand naar het doel:


De Rondedans:
Ze begint door eerst een aantal andere bijen te laten proeven van haar vondst.
Is de bron minder dan 50 meter weg dan wordt er rond een cel een rondje gedanst, omgedraaid en weer om dezelfde cel een rondje gedanst. Daarbij wordt ze steeds gevolgd door een aantal andere bijen. Na ongeveer 10 minuten dansen weten de anderen waar ze naartoe moeten.

 

De sikkeldans:
Wanneer het gaat om een bron tussen 50-150 meter. Dit gaat op dezelfde wijze maar in de vorm van een sikkel.

 

De kwispeldans:
Wanneer het gaat om een bron van verder dan 150 meter weg:
Ze maakt een dansfiguur in de vorm van een acht op zijn kant.
Allereerst zorgt ze ervoor dat ze de aandacht heeft en laat andere bijen proeven van haar vondst.
Ze waggelt een stuk rechtdoor, waarbij ze haar lichaam heen en weer beweegt.
Ze stopt dan en draait naar links of rechts om een halfronde "terugloop" terug te maken naar haar oorspronkelijke startpunt.
Bij haar terugkeer naar het startpunt voert ze nog een waggel-loop uit, gevolgd door nog een terugkeer naar het startpunt, enzovoort.
De duur van de waggle-loop is recht evenredig met de lengte van de heenreis .Gemiddeld vertegenwoordigt een seconde van de totale dans (inclusief kwispelen van de staart en het zoemen van de vleugels) zo'n 750 meter vliegen.
De snelheid van de waggel-loop neemt toe naarmate de waarde van de voedselbron groter is.

 

Bijen hebben een intern zonnekompas (of interne klok) en gebruiken zonne-navigatie in de dans. De hoek van de waggelloop, ten opzichte van 'recht omhoog' op de verticale raat of zwermgroep, vertegenwoordigt de hoek van de heenreis ten opzichte van de richting van de zon.

Met andere woorden, als de foerageer- of verkenningsbij recht omhoog loopt terwijl ze een waggel-loop maakt, zegt ze tegen de andere bijen dat ze naar de zon moeten gaan (d.w.z. de voederplaats is in dezelfde richting als de zon).

Als de dansende bij 40 graden naar rechts van verticaal gaat, is haar boodschap aan andere bijen dat de locatie 40 graden naar rechts van de zon is.

De slimme honingbij kan zelfs rekening houden met de hoeveelheid wind. Een sterke tegenwind zal de bij laten dansen alsof het voedsel verder weg is, wat aangeeft dat er meer energie zal worden verbruikt om deze voedselbron te bereiken.